1484653303.jpg

ФПУ стана част от националния форум от неправителствени организации за българското председателство на ЕС през 2018 г.

През месец февруари беше създаден Национален форум от неправителствените организации за Българското председателство на ЕС през 2018 г. В инициативата участват над 50 организации от България, една от които е и Фондация "Програмирай успех".


Фондацията заяви желанието си за участие и активно подпомагане на процесите от една от основните стратегически цели на Европейския съюз, а именно оправомощаване и защита на всички свои граждани.


Надяваме се новите подходи за образование и създаване на социални ефекти разработване от екипът ни да бъдат полезни на форума и да спомогнат страната ни да заеме мястото на незаменим стратегически партньор в сфери, като намаляване на бедността, образование, човешките права, недискриминация и др.

  • Създадена на: 03-03-2017

  • Източник: Фондация "Програмирай успех"