shutterstock_144366331_small.jpg

Начало на Академия "Програмирай успех"

 

Първите 30 ученика започват своето обучение в Академия "Програмирай успех" на 19 септември 2016 г.

Целта на академията е да:

  • Даде възможност на групи талантливи деца в социално неравностойно положение да се реализират на пазара на труда
  • Изгради самочувствие в участниците в академията, че са повече от стереотипа за тях
  • Повиши мотивацията за учене
  • Създаде обективен алгоритъм за оценка на знанието, надграждащ националната система за оценка.

Обучението е предназначено за ученици в социално неравностойно положение от социално слаби семейства, от малцинствени групи и самотни майки между 15 и 18 години. Те ще бъдат избрани в рамките на годишния скрининг за млади таланти провеждан от ФПУ. 

То ще продължи 6 месеца с общ хораруим от 725 учебни часа по 4 основни предмета:

  • Информационни и комуникационни технологии. Основи на програмирането.
  •  Математика
  • Английски език
  • Български език

Първите десет участника с най-добър успех ще имат възможност да продължат своето образование в Софтуерния Университет, да си намерят работа на първата година от своето обучение в сферата на ИТ индустрията и да станат уважавани и успешни програмисти.

Академията предоставя алтернативна възможност и платформа за професионално образование и обучение (ПОО), където се съчетават съвременни методи за електронно обучение, индивидуално профилиране и игровизация за учебния процес. Това позволява на учителя / обучителя да персонализира цялото учебно съдържание спрямо индивидуалния мотивационен профил на ученика. Подобен подход позволява ученикът да бъда мотивиран не само с поощрения, а също и с методи вземащи под внимание личните резултати, лоялността, оптимизма, късмета, сътрудничеството и отговорността.

  • Създадена на: 26-07-2016

  • Източник: Фондация "Програмирай успех"