Standard.jpg

Стандарт за постигане на социални ефекти

ФПУ води преговори с партньори за създаване на стандарт, както и въвежда на предпазни мерки с цел постигане на трайни социални ефекти в проектите изпълнявани на територията на България и ЕС.  Целта е да бъде създадена методика за предварително залагане и отчитане на социалния ефект на проекти от различни сектори.

Очаквайте първите резултати от нашата работа през 2017 г.

Ако искате да се запознаете по-подробно с проектната идея и екипа, може да се свържете с нас.

Също така може да дарите за бързото развиване на нашите идеи.

С уважение,

Екипът на ФПУ
  • Донор и държава: ФПУ, Международно финансиране
  • Приоритетна област: Стандарт
  • Стойност на проекта: 10000
  • Продължителност: 04.07.2016 - 02.01.2017
  • Интернет страница на проекта: www.cs.foundation