Lab1.jpg

Лаборатория за социални идеи

ФПУ създава своя лаборатория за подпомагате на иновации с висок социален ефект. Нашата лаборатория поема идеите от тяхното създаване, помага им да създадат своя прототип, да се срещнат със своите клиенти и да пораснат като печеливши бизнес или социални инициативи.

В лабораторията може да разчитате на достъп до знание, съвети от опитни специалисти, контакти с други подобни на Вашата идеи и много други вдъхновяващи възможности.

Може да се свържете с нас по всяко време за да обсъдим Вашите идеи.

Също така може да дарите за бързото развиване на нашите.

С уважение,

Екипът на ФПУ
  • Донор и държава: ФПУ, Международно финансиране
  • Приоритетна област: Лаборатория
  • Стойност на проекта: 0
  • Продължителност: 03.07.2016 - 09.01.2017
  • Интернет страница на проекта: www.cs.foundation