Academy.jpg

Академия "Програмирай Успех"

Академия "Програмирай успех" представлява серия от специализирани курсове по математика, информационни и комуникационни технологии, английски и български език допълващ училищното образование. Нашата академия комбинира съществуващи със съвременни методики за професионално образование и обучение (ПОО), включително платформата за алтернативно образование на академия "Програмирай успех", която обединява методи за индивидуално профилирани, образователна игровизация и смесено (живо и дистанционно) дигитално образование. Програмата се осъществява в партньорство със Софтуерния университет, като дава възможност за ранна специализация и реализация на пазара на труда, на нашите ученици, като младши специалисти - програмисти или дизайнери.

Академията включва занимания по 4 учебни часа / 4 пъти седмично с учители, както и домашни занимания в електронна среда. Продължителността е минимум 6 месеца и най-много 2 години. Академията има множество допълнителни дейнности, с които се стараем да подпомагаме нашите студенти, като кариарния ни център, екипът за психологически и юридическо подпомагане, който ни позволява да работим с деца от социално изостанали групи и много други. 

Академията е достъпна за талантливи млади хора на възраст от 16 до 18 години. Участието е по поканата. 

Ако академията представлява интерес за Вас и смятате, че имате талант да станете програмист, може да се запишете за годишния ни скрининг тук.

 

 

 

  • Донор и държава: Изи Асет Менджмънт, ФПУ, България
  • Приоритетна област: Академия
  • Стойност на проекта: 25000
  • Продължителност: 15.02.2016 - 23.06.2017
  • Интернет страница на проекта: www.cs.foundation