Публичен регистър на юридическите лица в обществена полза
Министерство на правосъдието

CPDP

Регистрация Оператор на лични данни
Комисия за защита на личните данни