Кандидатствай в академията

За учебната 2016 / 2017 Академия "Програмирай успех" ще покани 30 талантливи деца, които да започнат да се обучават от началото на месец октомври в най-модерните зали в гр. София - залата на Джуниър Ачийвмънт и Самсунг в София Тех Парк и залата на Софтуерния университет и 1Hub.io.

Да си от 16 до 18 години

Да мечтаеш за промяна и да ти се работи по много

Да се увличаш от компютри и да обичаш игри

Семейството и приятелите ти да те подкрепят

Да вярваш в себе си

Програмата за учебната 2016 / 2017 г. е предназначена за деца в социално неравностойно положение - социално слаби, самотни майки, принадлежащи към малцинствени групи. Ще бъдат избрани най-добрите 30 деца от минимална група от 100, които ще бъдат поканени за интервю и 300, които ще бъдат част от предварителните интервюта

Стажант - експерт “Програми и проекти”

Фондация „Програмирай Успех“ е базирана в България организация в обществена полза, чиято мисия е да подпомогне социалното включване, чрез стимулиране на социални алтернативи, иновации и модерни технологии. ФПУ представлява един нов тип екосистема за общностно и професионално сътрудничество и подпомага развиването на идеи, проекти и инвестиции с висок социален и икономически ефект.

Към настоящия момент ФПУ търси да назначи: Стажант - експерт “Програми и проекти”.

Участва в набирането, обработването и оценката на информация за възможностите за финансиране съобразени основните насоки на работа на ФПУ.

Подпомага разработването на цялостни проектни предложения в различни международни програми, в това число оперативни програми финансирани от ЕС, централизирани възможности за финансиране и корпоративни източници.

Подпомага управлението на проекти с външно финансиране.

Участва в набирането, обработването и оценката на информация за участие на фондация в конкурси и търгове.

Подготвя документация и оферти от името на ФПУ при участие в търгове, конкурси и др.

Осъществява и поддържа контакти с партньорски организации и други институции.

Стаж за период от 6 месеца на пълен работен ден. Стажът е платен.

Стажът е финансиран по схема "Младежка заетост", ОП "Развитие на човешките ресурси".

Придобиване на опит за работа в реална работна среда.

Придобиване на опит в областта на проектно финансиране от Европейски и международни публични и частни фондове.

Завършено висше образование – минимум бакалавър в релевантна дисциплина, като икономика, право, публична администрация, европейски програми и проекти и други.

Познаване на европейските и международни програми за финансиране и свързаното с тях законодателство, както и процедурите по ЗОП и поднормативните им актове ще се считат за предимство.

Да са на възраст до 29 години и да са регистрирани на територията на област София – град.

Да не участват в никаква форма на заетост, като трудово правоотношение, стопанска дейност, вкл. еднолични търговци, договори за управление и контрол, на търговски дружества, извънтрудови правоотношения, изпълнители по договори за изработка/услуга и др., сключени по реда на ЗЗД;

Да не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности.

Комуникационни умения, особено при комуникация с потенциални партньори.

Инициативност, иновативност и мотивация за развитие и придобиване на нови умения и знания.

Умения да координира няколко задачи едновременно.

Способност да работи ефективно в екип и поемане на отговорност.

Способност за работа под напрежение и умения за спазване на крайни срокове.

Аналитичен и комбинативен начин на мислене.

Организираност и внимание към детайлите.

Ориентираност към постигане на резултат.

Отлична компютърна грамотност.

Шофьорска книжка, кат. В.

Възможности за обучение и развитие.

Отлични условия на труд.

Работа в динамична и бързоразвиваща се среда.

Ако искате да се присъедините към екипа Фондация „Програмирай Успех“, като стажант, моля изпратете автобиография (Europass format), и мотивационно писмо с свободна форма на info@cs.foundaton