НАШАТА МИСИЯ

Създаване на условия за социално включване и демаргинализация, посредством стимулиране на социалните алтернативи и иновациите, чрез нови технологии.

През 2017 г. ФПУ стартира създаването на нова екосистема за професионално сътрудничество с ясен фокус върху развиването на новаторски идеи и провличане на инвестиции за висок социален ефект. Нашата екосистема носи името ХЪБ, а нашата мечта е да развием ХЪБ в една смесена структура, която включва лаборатория за иновации и общностен център, където лабораторията осигурява развитието на идеи от тяхното посаждане и осигурява среда за креативни хора, които вдъхновяват и създават. В същото време центърът следва да подпомогне активно дейности свързани с образование, стандартизация и мрежуване

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ

Нашата работа е организиране в шест големи области на работа:

  • АКАДЕМИЯ - иновативни и интегрирани модели за образование, както и нови инструменти на учене, включително нови технологии
  • ЛАБОРАТОРИЯ - социално отговорни и устойчиви проекти и бизнес модели в сферите на образованието, здравето, финансовата грамотност, устойчива жилищната среда, нови и чисти технологии. Други важни елементи на лабораторията за програмите за развиване на таланти, когнитивни умения и иновации
  • ХЪБ - обединява ЛАБОРАТОРИЯТА заедно с иновативно работно пространство и пространство за мрежуване, обмен на идеи и обучение
  • СТАНДАРТ
  • ФОНД
  • КОНСУЛТАЦИЯ - социален и екологичен одит на политики, програми и проекти на национално и наднационално ниво

НАШАТА МРЕЖА

ФПУ е член на професионални мрежи, като:

  • Western Balkan alliance for work based learning, водена от Австрийската агенция за развитие
  • Startery CEE на Social Impact Lab Berlin
  • EdTech Innovation lab на GSV labs
  • Също така фондацията е в преговори за партньорство с Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE), The Octalysis group и TechSoup