Годишен бюджет

Фондацията формира своят годишен бюджет от приходи от дарения, проекти, както и от специализирани услуги във връзка с основната експертиза формирана от екипа.

Дарения от кампании

Всяка година ФПУ провежда годишна кампания "Дари за мен, такъв какъвто съм", която цели да набере дарения за учениците в Академия "Програмирай успех".

Дарителски кодекс

Фондацията следва своя вътрешен кодекс за получаване и управление на дарения. Кодексът има за цел да стимулира дарителството в полза на ФПУ и нейните ученици, както и да осигури максимално прозрачен процес на управление.

Дарете

Банкова сметка

Фондация "Програмирай успех"

IBAN : BG14BUIB98881044732100

BIC : BUIBBGSF

EPay

Скоро ще бъде поставен бутон за дарения

PayPal

PayPal - The safer, easier way to pay online!

Финансови цели за 2016

95
%
Целеви дарения
25,000 EUR
11
%
Кампании
32,000 EUR
7
%
Проекти
37,000 EUR
10
%
Услуги
15,000 EUR

Думи които помним